Angkor

Now, I am in Siem Reap.
ichiichi iroironakoto ga okorimasu.
ato, mesi ga umasugidesu.